Výuky v autoškole se není třeba vůbec obávat. Naši instruktoři jsou profesionálové a dobře své práci rozumí. Brzy poznají u všech svých žáků, co jim jde lépe a kde je třeba ve výuce přidat. Postupně se všichni žáci vše důležité naučí. Instruktoři přihlížejí k vaši počáteční nejistotě a nervozitě. Ta vás však brzy opustí. Autoškola Praha se už na vás těší.

Kolo štěstí pro nově příchozí žáky

Autoškola Brno zavedla ve své autoškole Slon kolo štěstí. Na něm si všichni noví žáci mohou vytočit slevu z kurzovného. Záleží pouze na jejich šťastné ruce, jakou slevu si sami vytočí. Budete-li mít o výuku v naší autoškole zájem, můžete se k nám přihlásit. Vyplněnou přihlášku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je nutno přiložit.