Vyrábíme skvělé nadzemní i podzemní nádrže z polypropylenu. Naše výrobky zahrnují především plastové septiky, žumpy,jímky a také čistírny odpadních vod. Nádrže lze využít i k akumulaci dešťové, případně při určitých podmínkách i pitné vody. Materiál je zdravotně nezávadný.
Objem našich nádrží i jejich dispozice mohou být různé. Vyrobíme i jímky nebo další nádrže přímo na míru. Výrobky vznikají svařováním polypropylenových desek různé tloušťky. Spoje jsou stoprocentně nepropustné, nemusíte se tak bát žádného nežádoucího prosakování.

Užitný objem

Jímky mohou mít různý užitný objem, záleží na mnoha faktorech. Především je to počet osob, které jímku budou užívat, spotřeba vody, a také předpokládaný interval vyvážení jejího obsahu. Potřebný objem se pak vypočítá dle vzorce.